Ο Δήμος Ρόδου και η Δ.Ε.Ρ.Μ Α.Ε ανακοινώνουν ότι μετά την παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών (ΦΕΚ 3661/8-8-2021) η Κοιλάδα των Πεταλούδων θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Κυριακή 15 Αυγούστου 2021.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Για την εταιρία

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σπανός

NO COMMENTS