Ενημερώνουμε τους πολίτες – καταναλωτές του νησιού μας, ότι για την
καλύτερη εξυπηρέτηση τους και με την σύμφωνη γνώμη του προεδρείου της Λαϊκής
Αγοράς, ενόψει των εορτών του Πάσχα, η Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου της Πόλεως
Ρόδου θα λειτουργήσει ως εξής:
Μ. Τετάρτη 20/04/22, Μ. Πέμπτη 21/04/22 και Μ. Σάββατο 23/04/2022.
Ο Αντιδήμαρχος
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
@ Αποδήμων Ροδίων
Σείτης Μιχαήλ

NO COMMENTS