Ο Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και της προαγωγής της συμμετοχικότητας των δημοτών στις αποφάσεις και στις δράσεις του Δήμου, υλοποίησε υπό την επίβλεψη του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Σπυρόπουλου Σπύρου μία ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαβουλεύσεων & Διαλόγου.
Η πλατφόρμα που μόλις τέθηκε σε λειτουργία, αποτελεί για το δημότη μία πύλη επαφής και ενημέρωσης με τα κοινά, ένα σύγχρονο σύστημα ενίσχυσης της δημοκρατίας με τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων Δήμου Ρόδου αλλά και με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των δημοτών του.
Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι οι εξής:
· Διαβουλεύσεις
· Προτάσεις
· Ερωτηματολόγια
· Συμμετοχικός Προϋπολογισμός
Η πλατφόρμα διαβούλευσης λειτουργεί στην διεύθυνση dialogos.rhodes.gr.
Στην ιστοσελίδα αυτή, οι Αντιδήμαρχοι, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των υπηρεσιών, θα μπορούν να υποβάλλουν θέματα της αρμοδιότητας τους, προς διαβούλευση από τους δημότες αλλά και το αντίθετο.

NO COMMENTS