-Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο Αστέγων

Ένας νέος θεσμός στην Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Ρόδου, αγκαλιάζει την πλέον ευάλωτη ομάδα συνανθρώπων μας, αυτών που είτε διαβιούν στο δρόμο, είτε σε ακατάλληλα οικήματα. Για πρώτη φορά ο Δήμος Ρόδου δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία Δομή Αστέγων.
Η οικονομική κρίση και έπειτα η πανδημική κρίση, έπληξε μερίδα συμπολιτών μας, αφήνοντάς τους χωρίς στέγη και οικονομική στήριξη. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου εντοπίζοντας το ζήτημα και την επιτακτική ανάγκη στήριξης αυτών των ανθρώπων απευθύνθηκε στον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, ο οποίος ζήτησε τον Μάρτιο 2021 την χρηματοδότηση από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, για τη δημιουργία δομών αστέγων, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο των πολιτικών του τον Άνθρωπο.


Σε χρονικό διάστημα λιγότερο των δύο ετών, ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες (δημιουργία χρηματοδότησης, κατάθεση τεχνικού δελτίου, έγκριση, διαδικασίες διακήρυξης ακινήτου, διαδικασίες ΑΣΕΠ, άδεια λειτουργίας) και ξεκινά η λειτουργία των Δομών Αστέγων Δήμου Ρόδου, διαθέτοντας Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας καθώς και Υπνωτήριο στην οδό Στεφάνη Καζούλη 44, στην πλ. Φώκιαλη.


Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας είναι δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών των Αστέγων, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ημερήσιας παραμονής σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο, ατομικής υγιεινής και παροχής ειδών υγιεινής, χρήσης κοινωνικών πλυντηρίων, παροχής ειδών ένδυσης και υπόδησης, φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, βασικής υγειονομικής φροντίδας και φαρμακευτικής αγωγής όταν απαιτείται, παροχής πρωινού, δικτύωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, φοροτεχνικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.


Στο Υπνωτήριο προβλέπεται η φιλοξενία καθημερινά είκοσι (20) αστέγων μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Επιπλέον, παρέχει πέρα από τη διανυκτέρευση, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.


Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας στελεχώνεται με 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργό, 1 ΤΕ Λογιστή, 1 ΤΕ Διοικητικό Υπάλληλο, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και 1 ΥΕ Καθαριστών και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ. Το Υπνωτήριο στελεχώνεται από 1 ΠΕ Ψυχολόγο, 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 2 ΔΕ Φύλακες, 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και 1 ΥΕ Καθαριστών και λειτουργεί από τις 9: το βράδυ έως τις 9:00 το πρωί, επτά ημέρες την εβδομάδα και τις αργίες, εφόσον υπάρχουν ωφελούμενοι.
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και μέχρι ένα εξάμηνο σε κάθε ωφελούμενο, αφού σκοπός είναι η κοινωνική και οικονομική επανένταξή τους. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 με προϋπολογισμό 519.240,00€.

Από το Γραφείο Τύπου

NO COMMENTS