ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο κ. Γιώργος Τριάντος, αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7  της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/τΑ΄/2020) δόθηκε παράταση ενός (1) μηνός στην ισχύ των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν είναι υποχρεωμένοι στην άμεση ανανέωσή τους. Για την αποφυγή προβλήματος στην πληρωμή επιβάλλεται να μην επιχειρήσουν από μονοί τους να τροποποιήσουν καμία αίτηση ούτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά νέα.  Επίσης, με  απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθούν εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων.

Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (ΦΕΚ490/τΒ΄/2020) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Επίσης, αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας.

Στο πλαίσιο πρόληψης της Δημόσιας Υγείας  ενημερώνουμε ότι το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρόμα  θα εξυπηρετούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όσοι ωφελούμενοι επιθυμούν να καταθέσουν δικαιολογητικά, θα πρέπει να τα τοποθετούν σε κλεισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. (κινητό τηλέφωνο). Ο κλειστός φάκελος θα τοποθετείται σε ειδικά αναρτημένο κουτί που υπάρχει στον αύλειο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  Δήμου Ρόδου. Την επομένη εργάσιμη μέρα ο ωφελούμενος θα καλείται τηλεφωνικά από την υπηρεσία, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αίτημά του. Για  την ολοκλήρωση  του αιτήματος, θα πρέπει να προσέρχεται στην υπηρεσία ώστε να υπογράψει. Μόνο  εξαιρετικές  περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται δια ζώσης.

Με την παράταση των εγκρίσεων των επιδομάτων επιθυμείται η παραμονή των πολιτών στο σπίτι τους, για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ας σεβαστούμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας συμπεριφερόμενοι υπεύθυνα.

 

 

NO COMMENTS