Εκπαίδευση-Επίδειξη διαδικασίας Διαλογής στην Πηγή και χρήσης Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) στους συμμετέχοντες στην πράξη ACUA

0
238

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης
σε Αστικό Περιβάλλον”

Εκπαίδευση-Επίδειξη διαδικασίας Διαλογής στην Πηγή και χρήσης Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) στους συμμετέχοντες στην πράξη ACUA, στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (Σ.Ο.Α.), περιοχή «Ζέφυρος»

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη εγκαταστήσει σε πέντε (5) σημεία της πόλης, Αυτόνομους Μηχανικούς Κομποστοποιητές (ΑΜΚ) και έχει προμηθευτεί το απαραίτητο υλικό για την Διαλογή στην Πηγή των βιοαποβλήτων (ωμά και μαγειρεμένα υπολείμματα τροφής) και την πρόσβαση και απόρριψή τους στους ΑΜΚ. Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, έχει ήδη προγραμματιστεί για τις ημέρες Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, η σχετική εκπαίδευση και επίδειξη προς τους συμμετέχοντες, από τους συνεργάτες -στο πρόγραμμα- εκπροσώπους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου-ΕΛΚΕ.

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε στις εγκαταστάσεις των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών (Σ.Ο.Α.), στην περιοχή «Ζέφυρος», για την κάλυψη της εκπαίδευσης, Πέμπτη 30/1, ώρα 15:30.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 στο Συσσίτιο της Πρόνοιας του Δήμου (Παλιό Νοσοκομείο), στην οποία θα παρευρίσκεται και ο καθηγητής κύριος Θρασύβουλος Μανιός, συντονιστής της πράξης ACUA.

Στοιχεία επικοινωνίας:
κ. Ποθητός Σταματιάδης, κ. Χριστίνα Λούντου.
Τηλ.: 22410-73179.

NO COMMENTS