Με την με αρ. 164.2.2Α/2019, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, η πρόταση της νέας δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αντιδημάρχου πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, για την αύξηση της χρηματοδότησης του έργου «Συντήρηση κτηρίου πινακοθήκης». Βάσει αυτής, ο Δήμος Ρόδου, χρηματοδοτείται με το ποσό των 657.614,00 ευρώ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιος Σταθόπουλος, έχοντας υπόψη το με υπ’ αριθμ. 58746/30-10-2019 (α.π. 6016/31-10-2019) του Δήμου Ρόδου, που αφορούσε στην έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για οριστική ένταξη της πρότασης χρηματοδότησης, υπέγραψε την αύξηση της χρηματοδότησης του έργου «Συντήρηση κτηρίου πινακοθήκης» στο ποσό των 657.614,00 ευρώ.
Κατόπιν της ανωτέρας εγκρίσεως η νέα δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αντιδήμαρχος πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και του Δήμου Ρόδου, προχωρούν στην έναρξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην εκτέλεση του έργου. Σε αυτό περιλαμβάνονται: «εργασίες διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων σε ισόγειο και όροφο, λειτουργία πωλητηρίου στο ισόγειο, πρόσβαση ΑμεΑ στο ισόγειο, χωροθέτηση ανελκυστήρα, διαμόρφωση αναβάθμιση χώρων υγιεινής, εξοπλισμό και αναβάθμιση για τη λειτουργία όλων των εκθεσιακών χώρων του κτιρίου μετά από νέα μουσειολογική μελέτη και πλήρη αντικατάσταση των ΗΜ εγκαταστάσεων».
Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της πινακοθήκης «Ανδρέας Ιωάννου», συνολικού προϋπολογισμού 1.096.023,00 ευρώ. Το ποσό που υπολείπεται, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

NO COMMENTS