Ο Δήμος Ρόδου από το 2015 είναι ο επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ρόδου, στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Μεγίστης, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, οι Ιερείς Μητροπόλεις Ρόδου και Σύμης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός της Κ.Σ.ΠΕ Ρόδου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με στόχο την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, μέσω της στοχευμένης διανομής υλικής βοήθειας (τρόφιμα, ρουχισμός, κ.α.), καθώς και της υλοποίησης συνοδευτικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γιώργος Τριάντος, αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής,  πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον  κ. Ευάγγελο Φραγκάκη, Δήμαρχο Χάλκης, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας των δυο εταίρων. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο κ. Βιοσμάκης Σπυρίδης, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ. Ρουσσάκης Βασίλης, αντιδήμαρχος πρωτογενή τομέα και ανάπτυξης, η κα. Αγγελική Βογιατζόγλου, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και καθημερινότητας, καθώς και  οι δομές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου:

  1. Δομές Υποστήριξης Γυναικών (Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών)
  2. Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά
  3. Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
  4. Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για αστέγους
  5. ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου
  6. ΚΑΠΗ

οι οποίες παρουσίασαν τις υπηρεσίες  και το έργο τους. Οι δυο εταίροι κατέληξαν ότι η συνεργασία των δυο φορέων στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι αναγκαία και  σημαντική. Προκειμένου να αξιοποιηθούν ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι συμφωνήθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας να γίνει μέσω της χρήση  των νέων  τεχνολογιών, με την οποία εν μέρει μπορεί να αντιμετωπιστεί η νησιωτικότητα και όταν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των δυο μερών.

Ο κ. Γιώργος Τριάντος επισήμανε ότι η Κοινωνική Σύμπραξη μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία να αναπτυχθεί η κοινωνική πολιτική, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σε ευάλωτα άτομα. Αυτό που απαιτείται είναι εμπλουτισμός των δράσεών της και κυρίως η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Πολιτικής, με το οποίο θα καθοριστούν οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που προσφέρουν όχι μόνο οι εταίροι της Κ.Σ αλλά και οι εθελοντικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

NO COMMENTS