Στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και στο πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» της περιόδου 2021-2022, υπήρξε συνεργασία μεταξύ του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ιωάννη Καμπούρη και του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, Οικολογίας, Ισότητας & Μετανάστευσης, Ευστράτιου Καρίκη, προκειμένου να εξοπλιστούν οι παιδικοί σταθμοί με tablet, ώστε να πραγματοποιείται η ηλεκτρονική παρακολούθηση των παρουσιών των εξυπηρετούμενων ατόμων που συμμετέχουν στα ανωτέρω προγράμματα.

NO COMMENTS