Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 603

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου 2019 -2022

Έναρξη18/02/2020

Λήξη20/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Έναρξη30/01/2020

Λήξη06/03/2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη29/01/2020

Λήξη06/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη27/02/2020

Λήξη05/03/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Έναρξη14/02/2020

Λήξη04/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

6ΔΑΘΩ1Ρ-Θ3Ζ.pdf

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Έναρξη25/02/2020

Λήξη04/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Έναρξη25/02/2020

Λήξη04/03/2020

Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

Έναρξη25/02/2020

Λήξη03/03/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη24/02/2020

Λήξη03/03/2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Έναρξη29/01/2020

Λήξη03/03/2020

Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Καμείρου

Έναρξη25/02/2020

Λήξη03/03/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ

Έναρξη24/02/2020

Λήξη03/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΕ-ΛΙΝΔΟΥ.pdf

ΤΑΦΗ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Έναρξη21/02/2020

Λήξη28/02/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΤΑΦΗ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.-2020.pdf

Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για την Δ.Ε. Ατταβύρου

Έναρξη19/02/2020

Λήξη27/02/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη19/02/2020

Λήξη27/02/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ

Έναρξη19/02/2020

Λήξη26/02/2020

Προμήθεια κυτίων φαγητού μιας χρήσης & τσάντες μεταφοράς φαγητού

Έναρξη19/02/2020

Λήξη26/02/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΟΠ_264_-ΣΚΕΥΗ.pdf

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη19/02/2020

Λήξη26/02/2020

Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου στη Δ.Ε. Λινδίων

Έναρξη20/02/2020

Λήξη25/02/2020

Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα»

Έναρξη24/01/2020

Λήξη25/02/2020

Προμήθεια χρωμάτων - μονωτικών Δ.Ε. Λινδίων

Έναρξη20/02/2020

Λήξη25/02/2020

Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου στη Δ.Ε. Λινδίων

Έναρξη21/02/2020

Λήξη25/02/2020

Προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Ιαλυσού

Έναρξη13/02/2020

Λήξη24/02/2020

Απομαγνητοφώνηση – Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έναρξη14/02/2020

Λήξη24/02/2020

Προμήθεια Χρωμάτων - Μονωτικών Δ.Ε. Ιαλυσού

Έναρξη13/02/2020

Λήξη24/02/2020

Displaying 1 - 25 of 603