Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 51 - 75 of 858

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ"

Έναρξη20/04/2021

Λήξη17/05/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΜΑΡΙΝΑΣ.pdf

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σύντμηση προθεσμιών

Έναρξη28/04/2021

Λήξη10/05/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) νέου μικρού φορτωτή , ενός (1) νέου καλαθοφόρου

Έναρξη09/04/2021

Λήξη07/05/2021

Προμήθεια αντλιών θερμότητας κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας

Έναρξη05/04/2021

Λήξη05/05/2021

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ

Έναρξη02/04/2021

Λήξη20/04/2021

Αναπλαστικές παρεμβάσεις οικισμού Βατίου

Έναρξη02/04/2021

Λήξη20/04/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΒΑΤΙ.pdf

Προμήθεια επίπλων για τις δομές του Δ.Ο.Π έτους 2021

Έναρξη02/04/2021

Λήξη09/04/2021

Υπηρεσία Ταχυμεταφορών courier φακέλων δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

Έναρξη01/04/2021

Λήξη07/04/2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2021»

Έναρξη23/03/2021

Λήξη06/04/2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου (Σύμβαση 2021)»,

Έναρξη23/03/2021

Λήξη03/04/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.docx

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (Πολιτική Προστασία)

Έναρξη19/03/2021

Λήξη30/03/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

Προμήθεια υγειονομικού υλικού του Δ.Ο.Π έτους 2021

Έναρξη17/03/2021

Λήξη24/03/2021

Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος¨ για τις ανάγκες του ∆.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021

Έναρξη02/02/2021

Λήξη10/02/2021

Προµήθεια φρέσκου γάλακτος

Έναρξη02/02/2021

Λήξη10/02/2021

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δήμου Ρόδου

Έναρξη11/01/2021

Λήξη29/01/2021

Προμήθεια ενός (1) δικύκλου από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες του Δημοτικού συσσιτίου και γενικότερα για τις υπηρεσίες του ΔΟΠ

Έναρξη22/12/2020

Λήξη08/01/2021

Προμήθεια φαγητού CATERING για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρόδου ετών 2020-2021 και 2022»

Έναρξη01/12/2020

Λήξη18/12/2020

Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης

Έναρξη17/11/2020

Λήξη11/12/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.pdf

Προμήθεια ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου 2020

Έναρξη10/11/2020

Λήξη10/12/2020

Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018 – 2019

Έναρξη11/11/2020

Λήξη09/12/2020

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων και υλικών οδοσήμανσης

Έναρξη24/11/2020

Λήξη07/12/2020

Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου Δήμου Ρόδου

Έναρξη20/11/2020

Λήξη07/12/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη20/11/2020

Λήξη01/12/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ - ΣΙΑΝΝΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη11/11/2020

Λήξη30/11/2020

Displaying 51 - 75 of 858