Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δυτικής Ρόδου

Το Αποκεντρωμένο Τμήμα με τις δομές του είναι υπεύθυνο για την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Πιο συγκεκριμένα:

  1. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.
  2. Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
  3. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
  4. Μεριμνά για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λ.π.)
  5. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.

 Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εξής παιδικοί σταθμοί:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Κρεμαστής
Τηλ: 2241096057
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Παραδεισίου
Τηλ: 2241081709
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Παστίδας
Τηλ: 2241047944
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Φανών
Τηλ: 2241042365
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Έμπωνας
Τηλ: 2246041194

 

 Τμηματάρχης: ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241003890
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@gmail.com