Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή στην πράξη ACUA στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Φυτώριο Δήμου)

0
519

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης
σε Αστικό Περιβάλλον

Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή στην πράξη ACUA
στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Φυτώριο Δήμου)

(Νέα) Προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος:
24 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτή Πρόσκληση σε πιθανά ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (ΔΗΜΟΤΕΣ) απευθύνει ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην πράξη ACUA στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας του Αγίου Δημητρίου, της πόλης της Ρόδου (περιοχή εγκατάστασης του Φυτωρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δήμου Ρόδου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’).

Στόχος της πράξης ACUA, η οποία παρακολουθείται, εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης, είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ (εδαφοβελτιωτικό).

Επομένως στα πλαίσια της πράξης, από τον Δήμο: α) έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα πιλοτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), β) έχει γίνει προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ (καφέ κάδοι για εσωτερικό χώρο, κομποστοποιήσιμες σακούλες) και γ) έχει εγκατασταθεί μονάδα Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή (AMK) στην εγκατάσταση του Φυτωρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δήμου Ρόδου, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Πόλεως Ρόδου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’. Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των διασταλαζόντων υγρών. Συνολικά στα πλαίσια της Πράξης ACUA έχουν εγκατασταθεί 5 ΑΜΚ. Οι ΑΜΚ έχουν εγκατασταθεί στις παρακάτω περιοχές: 1) Διαμερίσματα του Στρατού, οδός Γεωργ. Μαύρου, 2) Φυτώριο δήμου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, 3) Κεντρική Λαχαναγορά Ρόδου, οδός Κλαύδιου Πέππερ, 4) Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου“ και 5) Συσσίτιο Δήμου Ρόδου.

Οι κάτοικοι της περιοχής Αγ. Δημητρίου, ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους (υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών τροφίμων) σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ αποκλειστικά του Φυτωρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δήμου Ρόδου, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου πόλεως Ρόδου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, όπου θα έχουν πρόσβαση με τη χρήση προσωποποιημένης κάρτας. Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθούν δωρεάν από τον Δήμο οι κομποστοποιήσιμες σακούλες και οι ειδικοί κάδοι καθώς και η απαιτούμενη προσωποποιημένη κάρτα για πρόσβαση στον ΑΜΚ.

Παροχές Δήμου στους συμμετέχοντες:

  1. Εκπαίδευση χειριστών για τη διαδικασία διαλογής των βιοαποβλήτων και για τη χρήση του ΑΜΚ.

  2. Παροχή ειδικού εξοπλισμού (καφέ κάδοι, κομποστοποιήσιμες σακούλες και προσωποποιημένη κάρτα πρόσβασης στον ΑΜΚ).

  3. Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).

  4. Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

Θα επιλεγούν έως 50 νοικοκυριά, με τήρηση της χρονικής σειράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στοιχεία επικοινωνίας: κ. Ποθητός Σταματιάδης, κ. Χριστίνα Λούντου.

Τηλ.: 22410-73179.

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Γραφεία Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δ. Ρόδου:

  1. Οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, Άγιος Δημήτριος.

  2. Πάροδος Διαγοριδών, Μόντε Σμιθ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://forms.gle/kXQ5v7iJmfdCadAYA

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

NO COMMENTS