Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε σύμβουλο της Κοινότητας Λίνδου

NO COMMENTS