Με προσωπική μέριμνα της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, έχει ήδη δρομολογηθεί η συνολική αποκατάσταση της Νέας Αγοράς, τόσο σε ότι αφορά στην ανάκτηση της χαμένης αίγλης της, όσο και στην ουσιαστική της αποκατάσταση.


Σε ότι αφορά στον καλλωπισμό της Νέας Αγοράς, αρμόδιο συνεργείο της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων – κατόπιν υποδείξεων του Αντιδημάρχου – προχώρησε και ολοκλήρωσε εργασίες αποκατάστασης των τοιχίων στα παρτέρια της Νέας Αγοράς, επισκευές στην τοιχοποιία των εξωτερικών χώρων και του ιχθυοπωλείου, επισκευές στις σκάλες που οδηγούν στο ιχθυοπωλείο, εργασίες ελαιοχρωματισμού περιμετρικά του κτηρίου και ειδικότερα στην πρόσοψη, στο εσωτερικό του Μνημείου περιμετρικά, στα παγκάκια, σε προσόψεις/αντικείμενα που βρίσκονται σε κοινοχρήστους χώρους και σε τμήματα της εσωτερικής εισόδου και του διαδρόμου της. Δεύτερο συνεργείο εκτέλεσε ηλεκτρολογικές εργασίες, όπου αυτές απαιτήθηκαν και τρίτο συνεργείο προχώρησε σε καθαρισμούς στον περιβάλλοντα και εσωτερικό χώρο, όπου κρίθηκε αναγκαίο, σύμφωνα με το αντικείμενο αρμοδιότητάς τους.


Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020, κατόπιν αυτοψίας/περιοδείας του Αντιδημάρχου με την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει ήδη ενταχθεί έργο 379.700,00 ευρώ για την «Αποκατάσταση Τμημάτων της Νέας Αγοράς», για το οποίο συντάσσεται σχετική μελέτη από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, ώστε να ακολουθήσει η δημοπράτησή του και έργο 24.800,00 ευρώ που αφορά σε άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή και για τη σύνταξη μελέτης που αφορά στην «Αποκατάσταση των Περιστυλίων της Νέας Αγοράς», αλλά και «Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης» που αφορά και στην υπογειοποίηση των καλωδίων/δικτύων», ενώ το τμήμα της Νέας Αγοράς που χρήζει άμεσης αποκατάστασης, έχει ήδη δοθεί εντολή από την περασμένη εβδομάδα, να περιφραχθεί, όπως και έγινε. Οι μελέτες στο σύνολό τους, θα ολοκληρωθούν από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων Δωδεκανήσου.


Η Νέα Αγορά, σύμφωνα με το όραμα της δημοτικής αρχής του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, ανακτά την αίγλη της, τόσο ουσιαστικά με τη δομική της αποκατάσταση, όσο και εμφανισιακά με τη σύνταξη και υλοποίηση και νέας κανονιστικής (!).
Η Ρόδος, επιστρέφει με την ανάδειξη της Νέας Αγοράς στο επίκεντρο του χάρτη των νεότερων μνημείων.

NO COMMENTS