Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Δ. Καμπούρη καλούν τους Συλλόγους, τα Σωματεία και τους Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε φιλανθρωπικούς τομείς στη Ρόδο να υποβάλλουν αίτηση για έγκριση των οικονομικών στοιχείων τους για το τρέχον έτος, ασχέτως των οικονομικών μεγεθών του φορέα τους.
Οι σύλλογοι που για πρώτη φορά θα καταθέσουν αίτηση οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο καταστατικού και τροποποιήσεων του
2. ΦΕΚ καταστατικού
3. Τροποποιήσεις καταστατικού ή στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει πιστοποιητικό περί μη τροποποιήσεων (εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως στο Πρωτοδικείο)
4. Αντίγραφο πιστοποίησης, αν υπάρχει
5. Απόφαση έγκρισης ΔΣ οικονομικού απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού 2021
6. Απόφαση έγκρισης ΔΣ για τις δράσεις έτους 2020 και προβλεπόμενες δράσεις 2021
7. Την τελευταία σε ισχύ απόφαση Γενικής Συνέλευσης, με την οποία ορίστηκε το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο
Σε περίπτωση που ο Σύλλογος διαθέτει αρχείο προηγούμενων ετών απαιτείτε η προσκόμιση μόνο των δικαιολογητικών 3 έως και 7. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410-43141 κα. Ρενέ Μαργκός.

NO COMMENTS