Ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Ιωάννης Καμπούρης και ο εταίρος της Δημοτικής Αρχής Ευστράτιος Καρίκης, συζήτησαν, συμφώνησαν και πρότειναν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ το οποίο ομόφωνα αποφάσισε, η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού για όλα τα πλοία και σκάφη σε όλα τα σημεία τροφοδοσίας, πλην των υδροφόρων πλοίων τροφοδοσίας άνυδρων νήσων, να είναι οριζόντια στα 3,00 ευρώ για όλο το έτος.

   Οι τιμές που προβλέπονταν μέχρι σήμερα στην τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης, καθιστούσαν την αγορά νερού από τα πλοία απαγορευτική σε σχέση με τις τιμές των γειτονικών χωρών, αλλά και γιατί στην πλειοψηφία τους τα ίδια τα πλοία παράγουν νερό με αφαλατώσεις. Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια του ανταγωνισμού και προκειμένου να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα στο λιμάνι της Ρόδου, προχωρήσαμε στη μείωση της τιμής του νερού για όλα τα πλοία και σκάφη, με στόχο να εξαλειφθούν οι διαφοροποιήσεις που ίσχυαν ανάλογα με τον τύπο και τη σημαία, καθώς και την περίοδο κατανάλωσης.

   Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και οικονομία.

 

 

 

NO COMMENTS