ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΟΧ2-2023 ΔΟΠ

0
95

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Υποψηφίους που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΣΟΧ2/2023 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 11-09-2023, ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ.74009/8-09-2023 ΑΔΑ(6ΒΝ646ΜΤΛ6-ΟΛ7) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με Θέμα: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι αναστέλλεται η έκδοση πινάκων κατάταξης, βαθμολογίας  προσληπτέων και απορριπτέων προσωρινά και θα συνεχιστεί αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων από την 1η Ιανουαρίου 2024.

NO COMMENTS