ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/59767/05-11-2019 σύμβαση έργου .

Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος από την εργοληπτική εταιρεία «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και σύμφωνα με την αρ. απόφαση 930/29-11-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για το ανωτέρω έργο, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου η οδός Ασκληπειού (από Εθν. Οδό προς προφήτη Αμώ) στη περιοχή του Φαληρακίου θα παραμείνει κλειστή έως την 2η Μαίου 2020. Ο φόρτος των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς που είναι ικανές να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στις αναμενόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Στεργούλα Ζανεττούλλη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

NO COMMENTS