Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως φορέας στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τους διαμένοντες στους 13 Δήμους που εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 10181/10-09-2019 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ που αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2015 έως και 31/12/2015, δίνονται στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2015 έως και 31/12/2015, μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής-επανεγγραφής με τροφεία στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου. Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 13/09/2019 έως και 23/09/2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εντός Ροδιακής Έπαυλης, κτήριο Α, από 08:30 έως 13:30.
Έγγραφα Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων διατίθενται από τα γραφεία της Διεύθυνσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Σαρούκου Καλοτίνα

NO COMMENTS