ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4611/2019

0
247

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 17/07/2019, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ποσοστό απαλλαγής από 50% έως 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν».

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως και τις 16/09/2019 στο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Εθελοντών Δωδεκανησίων 42, ώρες: 08:00 – 13:30.

NO COMMENTS