Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και    Ρύθμισης     Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

Στις 23-03-2020 ημέρα Δευτέρα διεξήχθη σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου στην οποία  έλαβαν μέρος ο Αντιπεριφερειάρχης κος Ι.Φλεβάρης, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτογενή Τομέα και Εμπορίου του Δήμου Ρόδου κος Σ. Καραταπάνης, ο πρόεδρος του σωματείου πωλητών- παραγωγών Λαϊκών Αγορών κος Ν. Δήμητρας και Υπηρεσιακοί παράγοντες για τον τρόπο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

Στην σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ 943/20-03-2020 για τα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» και συμφωνηθήκαν να επιβληθούν οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

Αυτοί είναι:

  1. Για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 έως 30-04-2020 όλες οι Λαϊκές Αγορές δηλ. Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής, Σαββάτου, θα διεξαχθούν στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς του Αγ. Δημητρίου ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος και καλύτερα ελεγχόμενος.
  2. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) και ο σχετικός πίνακας ονομάτων με τον             διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες θα διανεμηθεί άμεσα στους πωλητές.
  3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση πολλών πολιτών   γύρω από έναν πάγκο.
  4. Απαγορεύεται η πώληση για το ανωτέρω διάστημα στις λαϊκές αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017 (π.χ. ρουχισμός), εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

 

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης κος Ι.Φλεβάρης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτογενή Τομέα και Εμπορίου του Δήμου Ρόδου κος Σ. Καραταπάνης αφού ευχαρίστησαν το πρόεδρο του σωματείου πωλητών- παραγωγών Λαϊκών Αγορών κο Ν. Δήμητρα για την κατανόηση τόνισαν την ανάγκη για την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων που επιβάλει αυτή την περίοδο η νομοθεσία, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών για την αποφυγή  και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Εντεταλμένος      Δημοτικός  Σύμβουλος

Πρωτογενή Τομέα & Εμπορίου

Σάββας ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ

 

NO COMMENTS