Την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 καλείστε να προσέλθετε στην 6η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση για θέματα της Κοινότητας Ρόδου.

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (εξ αναβολής)

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2. Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Βενετοκλέων στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Κολονιάλε» (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).
3. Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Ατταβύρου (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών)
4. Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Καμίρου στη ΔΕ Ρόδου (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:06/2020) (εξ αναβολής)
5. Περί διόρθωσης διάβασης πεζών επί της οδού Νικολάου Σάββα (ειγ. Πρόεδρος)

Η Πρόεδρος Κοινότητας Ρόδου

Ζιώγου Μάνθα

NO COMMENTS