Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την Κανονιστική Απόφαση 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους πολίτες ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2021 θα προβεί χωρίς επιπλέον ενημέρωση στην απομάκρυνση τυχόν εμποδίων στο οδόστρωμα που παρεμποδίζουν τη στάση και στάθμευση των οχημάτων.
Οι νόμιμοι κάτοχοι των παραχωρημένων θέσεων στάσης και στάθμευσης (βάση της Κανονιστικής Απόφασης 309/2008) οφείλουν να έχουν καταβάλει το ποσό που τους αναλογεί και να έχουν προμηθευτεί την αντίστοιχη πινακίδα Ρ40 σε ιστό πάνω στο πεζοδρόμιο όπου να αναγράφεται η ισχύς της απαγόρευσης . Απαγορεύεται να φέρουν κινητό εμπόδιο με την αντίστοιχη πινακίδα.
Όσοι εκ των δικαιούχων δεν έχουν προβεί στην ανανέωση των θέσεων και κάνουν χρήση αυτών θα πρέπει να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Σε αντίθετη περίπτωση το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας θα προβεί στην κατάργηση των θέσεων αυτών με την διαγραφή της κίτρινης διαγράμμισης στο οδόστρωμα και σε κάθε νόμιμη διαδικασία.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Τηλέμαχος Καμπούρης

NO COMMENTS