Προσλήψεις Προσωπικού

  0
  97

  Displaying 76 - 100 of 104

  2η Επανανακοίνωση

  Έναρξη12/07/2018

  Λήξη20/07/2018

  Αρχείο Προκήρυξης

  43350_12-07-2018_25675.pdf

  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018

  Έναρξη04/07/2018

  Λήξη09/07/2018

  ΔΕΣ ΡΟΔΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

  Έναρξη15/06/2018

  Λήξη25/06/2018

  Ανακοίνωση ναυαγοσωστών

  Έναρξη08/06/2018

  Λήξη15/06/2018

  Ανακοίνωση ΚΗΦΗ ΣΟΧ 1/2018

  Έναρξη07/05/2018

  Λήξη16/05/2018

  Ανακοίνωση πυροπροστασίας

  Έναρξη03/05/2018

  Λήξη09/05/2018

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.docx

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έναρξη16/04/2018

  Λήξη20/04/2018

  ΔΕΣ ΡΟΔΑ - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων

  Έναρξη08/03/2018

  Λήξη19/03/2018

  Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

  Έναρξη20/11/2017

  Λήξη30/11/2017

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

  Έναρξη07/11/2017

  Λήξη20/11/2017

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΔΟΠΑΡ)

  Έναρξη20/09/2017

  Λήξη29/09/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  Έναρξη26/07/2017

  Λήξη04/08/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  SME-1.zip

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη08/07/2017

  Λήξη17/07/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  NAYAGOSOSTONDE.pdf

  ΣΟΧ2/2017

  Έναρξη22/06/2017

  Λήξη01/07/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  sox2.zip

  Ανακοίνωση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου

  Έναρξη20/06/2017

  Λήξη30/06/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  eidikousymvoulou.pdf

  Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών τριών (3) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών

  Έναρξη21/06/2017

  Λήξη30/06/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  NAVAGOSOSTON-DE.pdf

  Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριανταένα (31) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ

  Έναρξη09/06/2017

  Λήξη19/06/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  SOX1.zip

  Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ναυαγοσωστών

  Έναρξη26/05/2017

  Λήξη06/06/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  navagososton.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

  Έναρξη04/04/2017

  Λήξη18/04/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  SOX6.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

  Έναρξη23/03/2017

  Λήξη03/04/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  SOX1-2017.zip

  Aνακοίνωση για πρόσληψη παιδαγωγού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη02/03/2017

  Λήξη13/03/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  paidagogos.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020»

  Έναρξη08/02/2017

  Λήξη17/02/2017

  Αρχείο Προκήρυξης

  sox1dop.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ»

  Έναρξη06/02/2017

  Λήξη15/02/2017

  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2016 και ΣΟΧ 2/2016

  Έναρξη14/12/2016

  Λήξη23/12/2016

  Αρχείο Προκήρυξης

  SOH1_SOH2.zip