Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης

  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης είναι οι εξής:

  1. Υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την λειτουργία δομών, όπως: α) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, β) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες, γ) Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.
  2. Το Τμήμα με τις δομές του είναι υπεύθυνο για την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.
  3. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.
  4. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
  5. Μεριμνά για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους, κλπ.)
  6. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.
  7. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της κάθε δομής ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από τη Διεύθυνση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
  8. Εφόσον υπάρχει ανάγκη υποστήριξης, τότε κατά την κρίση της Διεύθυνσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα τμήματα και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο τμήμα σε άλλο αποκεντρωμένο τμήμα.

      Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εξής παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί:

Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Παλιάς Πόλης
Διεύθυνση: Κισθινίου 12-14
Τηλ: 2241034358
Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Αγίου Νικολάου
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 45
Τηλ: 2241022646
Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Χρήστου Τσιγάντε
Διεύθυνση: Χρήστου Τσιγάντε
Τηλ: 2241023502
Γ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Βορείου Ηπείρου
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 19
Τηλ: 2241036920
Δ΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Α. Μοσχοβη
Διεύθυνση: Α. Μοσχοβη 6, Ανάληψη
Τηλ: 2241069029
Στ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Ροδιακής Έπαυλης
Διεύθυνση: Ελευθερίου βενιζέλου 16
Τηλ: 2241025992
Η’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Νοσοκομείου
Διεύθυνση: Νοσοκομείο Ρόδου
Τηλ: 2241360326-7

Και τα εξής Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες:

  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- ΜΕΑ με ειδικές ανάγκες, περιοχή Αγίου Νικολάου «ΕΣΤΙΑ»
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- ΜΕΑ με ειδικές ανάγκες, περιοχή Αγίων Αποστόλων «ΠΝΟΗ»
 Τμηματάρχης: ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241031882
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@rhodes.gr