Τμήμα Πολεοδομικού Πληροφοριακού Συστήματος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Πολεοδομικού Πληροφοριακού Συστήματος είναι οι εξής:

  1. Η οργάνωση  και λειτουργία ενός ψηφιακού συστήματος, ικανού να ενσωματώνει, αποθηκεύει, προσαρμόζει, αναλύει και παρουσιάζει γεωγραφικά συσχετισμένες τις πολεοδομικές πληροφορίες σε συνεργασία με το τμήμα γεωπληροφορικής.
  2. Η παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου Ρόδου.
  3. Η τήρηση αρχείου των υποβάθρων που αφορούν στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, Natura, Ζ.Ο.Ε. κτλ
  4. Η τήρηση αρχείου καθορισμού γραμμών αιγιαλού.
  5. Ο σχεδιασμός και η κατάταξη των οδικών δικτύων.
  6. Η ονοματοθεσία  και  αρίθμηση των οδών.
  7. Η τήρηση αρχείου των διατηρητέων κτιρίων.
  8. Η εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών που αφορούν στην καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας.
  9. H μέριμνα για την σύνταξη σχεδιαγράμματος για κάθε ακίνητο και για την μεταγραφή των ακινήτων του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241364689
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tgis@rhodes.gr,
azaxaropoulos@rhodes.gr