Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Σαλάκου

0
31

Σας προσκαλούμε την 21η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.30μ.μ., όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Κοινότητας Σαλάκου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση προέδρου
2. Καταγραφή αναγκών κοινότητας αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ.
3. Πολιτική προστασία – Διάνοιξη δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας
4. Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στην παιδική χαρά κοινότητας Σαλάκου
5. Δημιουργία ιστοσελίδας κοινότητας Σαλάκου
6. Αποψίλωση αρχαιολογικού χώρου παλιοεκκλησιάς – Κοιλάδα Νύμφης

Σάλακος, 16 Φεβρουαρίου 2024 Ο Πρόεδρος
Στέργος Αγγουράς

 

NO COMMENTS