ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα πράξη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στην Δ. Κ Έμπωνας , στην Τ.Κ Κρητηνίας και στον οικισμό του Μαντρικού του Δήμου Ρόδου.Οι αγροτικοί δρόμοι εξυπηρετούν τις περιοχές αυτές αλλά παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία με την υλοποίηση της μελέτης θα εξαλειφθούν.
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Χωματουργικά, Κατασκευή τεχνικών, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά

Σχετικά άρθρα