Στόχος του έργου είναι η αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση επιδεικτικών Έργων σε Δημόσια Κτίρια στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την έμπρακτη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όσον αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό και την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια.

Ιστοσελίδα έργου: http://www.e-synergein.eu/

Σχετικά άρθρα