ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του πάρκου «ΡΟΔΙΝΙ, το οποίο σύμφωνα με την αρ. 23839 /ΦΕΚ 323Β/13-5-1969, απόφαση του υπουργού Προεδρίας «κηρύχθηκε ως χώρος χρήζων ειδικής προστασίας, καθόσον αποτελεί από αισθητικής και ιστορικής απόψεως τοπίον ιδιαιτέρας σημασίας». Με περιορισμένες και ήπιες παρεμβάσεις θα αναδειχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του και το φυσικό κάλλος του, προς επανάχρησή του από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Σχετικά άρθρα