ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Ρόδου, το οποίο δημιουργήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Το Συμβουλευτικό Κέντρο αφορά υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δ. Ρόδου, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:
– Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.
– Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.
– Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.
– Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Σχετικά άρθρα