ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση συγκροτήματος κτιρίων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Β. Ηπείρου και Παπαλουκά. Το κυρίως κτίριο που είναι αξιόλογο δείγμα νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής στην πόλη της Ρόδου, με την ΔΙΔΑΠ/Γ63356/1473/24.9.81 Υπουργική Απόφαση χαρακτηρίστηκε ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία» . Το κτίριο – τοπόσημο είναι χωροθετημένο σε κεντρικό σημείο της ιστορικής πόλης και θα μετατραπεί σε βιβλιοθήκη ενώ η χρήση του θα περιλαμβάνει δράσεις πολιτισμού και πρόνοιας.

Σχετικά άρθρα