Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 2-3 λεπτά)

Ο Δήμος Ρόδου έχει αναλάβει την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που υπηρετούν την ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Το εν λόγω Σχέδιο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΦΗΟ και έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και χωροθέτηση των υποδομών φόρτισης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εγχειρήματος, ο Δήμος διεξάγει διαδικτυακή έρευνα προκειμένου να καταγραφεί η γνώμη, οι απόψεις και οι προτιμήσεις των πολιτών και των επισκεπτών πάνω στο ζήτημα της ηλεκτροκίνησης.
Οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1WqAp7oAwWYfp3U1y-RfcLzyXzhg8GimW6RQ-LzufJfg/edit

Η συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δεν θα ζητηθούν, επεξεργαστούν ή αποθηκευτούν προσωπικά τους στοιχεία. Δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να προσδιορίζει την ταυτότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).