Πρόσληψη υπαλλήλων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στη Διεύθυνση Πολιτών του Δήμου Ρόδου

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων για την στελέχωση των Κ.Ε.Π θα προχωρήσει ο Δήμος Ρόδου για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν μετά τη λειτουργία των δύο νέων Κ.Ε.Π στην Κοινότητα Λινδίων και στην συνοικία του Αγίου Ιωάννη. Επίσης ο Δήμος Ρόδου είναι έτοιμος να προχωρήσει και στη λειτουργία νέου Κ.Ε.Π και στην Κοινότητα Κοσκινού, μετά την σχετική έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η πρόσληψη των δύο μονίμων υπαλλήλων Δ.Ε θα γίνει άμεσα από το Δήμο της Ρόδου, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Κ.Ε.Π του Δήμου Ρόδου.

Μετά από παροτρύνσεις του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη αλλά και τις σημαντικές και συστηματικές πιέσεις που ασκήθηκαν τόσο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Δημοτική Αρχή κατάφερε και έπεισε για την σημαντική έλλειψη προσωπικού ΔΥΠ, που υπάρχει στη Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Ρόδου, και να ενταχθούν στο πρόγραμμα προσλήψεων δυο θέσεις υπαλλήλων Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών οι οποίες θα γίνουν το αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ θα ακολουθήσουν στο εγγύς μέλλον και άλλες προσλήψεις βάσει των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στα Κ.Ε.Π.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου Ιωάννης Καμπούρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
« Με τις προσλήψεις αυτών των δυο μονίμων υπαλλήλων θα πετύχουμε την μερική στελέχωση των Κ.Ε.Π. τα οποία αποτελούν την μοναδική δομή η οποία μπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες για τις υποθέσεις τους με το Δημόσιο. Για αυτό και ο Δήμαρχος μας έκανε άμεσα δεκτή την εισήγηση μου για την σύσταση των δυο νέων Κ.Ε.Π. που ήδη λειτουργούν σήμερα αυτό της Κοινότητας Λινδιων και της Συνοικίας του Αγίου Ιωάννη, ενώ είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε και το Κ.Ε.Π. της Κοινότητας Κοσκινού, μετά την σχετική απόφαση έναρξης λειτουργίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».