Ρόδος,    10 Νοεμβρίου 2022                                            Α. Π. 5/ 74774

Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας
και ΒιομηχανίαςΤμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ταχ.Δ/νση: Λ. Ελευθερίας 51
Κρεμαστή, Τ.Κ. 85104
Πληροφ.: Στ. Ζανεττούλλη
Ε. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: +30 22413 61654, 2241098232
e-mail: demporiou@rhodes.gr

Σχετ.: α. Η με αρ. πρωτ. 5/64879/05.10.2022 προκήρυξη.
β. Οι περίπτ.4, 5 & 6 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α΄93/2014 )

Έπειτα από την ανωτέρω σχετική (α) προκήρυξη, κατατέθηκαν 6 (έξι) αιτήσεις ενδιαφερόμενων για απόκτηση δικαιώματος εκμετάλλευσης χρήσης θέσης περιπτέρου.
Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (β) νομοθεσία, καταρτίσαμε πίνακα δικαιούχων ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ 5/64879/05.10.2022
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 5/66838/13-10-2022 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2 5/68242/19-10-2022 ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ ΕΠΙΛΑΧΩΝ

3 5/66304/11-10-2022 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ

4 5/66073/10-10-2022 ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΛΑΧΩΝ

5 5/67342/14-10-2022 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ

6 5/66561/12-10-2022 ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

Κατάθεση ενστάσεων στα γραφεία της υπηρεσίας εντός επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου δεν αποδεχθεί ή παραιτηθεί από το ανωτέρω δικαίωμα, το δικαίωμα θα λαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών. Ο πίνακας έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης του.
Στην διάθεση σας για διευκρινίσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστηριοτήτων
& Αποδήμων Ροδίων

Μιχαήλ Σεΐτης

 

 

 

 

NO COMMENTS