Προϊστάμενος

 Τμηματάρχης: ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241361371, 2241361372, 2241361321
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dimpr@rhodes.gr

Αρμοδιότητες

Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Αυτοτελές)
Οι αρμοδιότητες του τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι εξής:
 1. Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 2. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την τεκμηρίωση και οργανώνει και υλοποιεί την προβολή των εκδηλώσεων – δράσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ.), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ή με τα νομικά του πρόσωπα.
 3. Σχεδιάζει, και εισηγείται τα προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων.
 5. Μεριμνά για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοιχους διεθνείς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 6. Προωθεί τις διαδικασίες αδελφοποίησης του Δήμου με άλλες πόλεις και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων συνεργασίας.
 7. Υποστηρίζει τα αιρετά όργανα και τις υπηρεσίες για την διοργάνωση των συναντήσεων με προσκεκλημένους από το εσωτερικό και το εξωτερικό και αντιστοίχως των επισκέψεων της δημοτικής αρχής.
 8. Διοργανώνει και επιμελείται την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση διαφόρων επισκεπτών ή αντιπροσωπειών.
 9. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 10. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 11. Διοργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου του Δημάρχου.
 12. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 13. Μεριμνά για τις επί πληρωμή δημοσιεύσεις- διαφημίσεις προς τα Μ.Μ.Ε. και τηρεί σχετικό αρχείο.
 14. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.