Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έχει κηρυχθεί πλέον από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ολόκληρο το νησί της Ρόδου για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν το νησί μας.
Η Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αφορά στις αμιγώς διοικητικές διαδικασίες αντιμετώπισης του καταστροφικού φυσικού φαινομένου μεταξύ των κρατικών φορέων και στην αντίστοιχη επιτάχυνση των αποζημιώσεων από το κράτος προς τους πληγέντες, κατά παρέκκλιση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που ακολουθούνται σε κανονικές συνθήκες.
In a State of Civil Protection Emergency, has now been declared the entire island of Rhodes, to deal with and manage the consequences of the wildfires affecting our island.
The State of Emergency refers to the strictly administrated procedures for dealing with the catastrophic natural phenomenon, between state agencies and the corresponding acceleration of compensations by the state, to those affected, in derogation of the time-consuming bureaucratic procedures that are followed in normal circumstances.