Ιματιοθήκη

Διαθέτει 200 παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα, η οποία εμπλουτίζεται συνέχεια, ενώ οι παλαιότερες τυγχάνουν συντήρησης για να αποφευχθούν τυχόν φθορές που φέρει ο χρόνος και τα διάφορα ατυχήματα. Στεγάζεται στο Νηρέα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Δ.Ο.Π.Α.Ρ.:
22410 27427, 22410 26385, 22410 29678
FAX: 22410 78649 και 22410 37149
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  podr@otenet.gr