Ενημερώνουμε τους πολίτες – καταναλωτές του Δήμου Ρόδου ότι, σύμφωνα με
την αριθ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.33465/2020 Υπουργική Απόφαση, που αφορά τους κανόνες
τήρησης των αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού, οι Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας θα λειτουργούν ως εξής:
1. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου.
Από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται
στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου σύμφωνα με την άδειας τους, θα συμμετέχουν σε ποσοστό 50% (μονών και ζυγών αριθμών θέσεων) ανά κατηγορία πωλητών.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται αυστηρά
τα τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
2. Κάθε Πέμπτη στην οδό Βύρωνος και κάθε Παρασκευή στην οδό Πτολεμαίων (Ανάληψη).
Οι πωλητές που θα δραστηριοποιούνται στις παραπάνω Λαϊκές θα τηρούν επίσης την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων τους η οποία ορίζεται αυστηρά στα τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
Τέλος ενημερώνουμε ότι όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί)υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Σάββας ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ

NO COMMENTS