Αθλητικό τμήμα

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Η επιμέλεια και η  χρήση των γηπέδων ανήκει στον  Οργανισμό μας  με την υπ’ αριθμ.561/9-8-2012 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ Β4ΓΥΩΡ-88Ω) .

Ως ΔΟΠΑΡ φροντίζουμε για την εύρυθμη και λειτουργική χρήση όλων των εγκαταστάσεων, από τα αθλητικά σωματεία του νησιού μας, προωθώντας τα ιδεώδη του αθλητισμού και των ίσων ευκαιριών για άθληση και ψυχαγωγία.

Αίτηση παραχώρησης αθλητικού χώρου

Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών σωματείου

Υπεύθυνη δήλωση ΔΟΠΑΡ

Κανονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων

Δελτίο τύπου – Συγκρότηση Επιτροπών Διοίκησης