(Αρχείο) Διαβούλευση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου  ξεκινά  μια διαδικασία ενημέρωσης – διαβούλευσης  στο πλαίσιο προετοιμασίας του για την υποβολή του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που αφορά στην πόλη μας μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επενδύσης (ΟΧΕ).

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των πολιτών  και των τοπικών φορέων σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης της πόλης της Ρόδου και τις ευκαιρίες που παρέχει στην περιοχή και τους κατοίκους της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα.

Επισυναπτόμενα: