Γραφείο Yποστήριξης

Το Γραφείο Yποστήριξης της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Τοπικό Συμβούλιο αλλά και επιστημονική υποστήριξη σε όλους τους τομείς που αφορούν στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, με βάσει τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου.