Γραφείο Κοιμητηρίων

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Κοιμητηρίων είναι οι εξής:

  1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
  2. Μεριμνά σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δημοτικής Ενότητας, για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.