Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας είναι οι εξής:

Τμήμα ΚΕΠ Καλλιθέας

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Καλλιθέας

Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας Καλλιθέας

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241362610 – 11