Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου είναι οι εξής:

  1. Τμήμα ΚΕΠ Έμπωνας
  1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
  1. Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2246360101