Από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς « Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021 λόγω κενών θέσεων , οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020( ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Όλα τα σχετικά έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν ακολουθώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ( http://www.rhodes.gr – για τον κάτοικο –παιδικοί σταθμοί Δ.Ο.Π.). Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα νήπια που γεννήθηκαν από 1.1.2017 μέχρι και 31.3.2018.
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , θα μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση :Δ.Π.Σ. “M. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ” 28ης Οκτωβρίου 40, 85131 Ρόδος .
Σε περίπτωση που μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις , δικαίωμα υποβολής θα έχουν όσα νήπια θα έχουν συμπληρώσει τα 2.5 έτη, την ημέρα που θα υποβληθεί η εκπρόθεσμη αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.: 2241068053 (Κοιν. Προσχολικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων )και 2241020034 (Δ.Π.Σ. «Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» )

 

NO COMMENTS