3ο βραβείο (ένα από τα τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής)

Αρχιτέκτονες:

Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου

Συνεργάτης:

Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής)

Τεχνική Έκθεσή