3ο βραβείο (ένα από τα τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής)

Αρχιτέκτονες:

Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης

Συνεργάτες:

Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχτεκτονικής), Παναγιώτης Χόνδρου (Φοιτητής Αρχιτεκτονικής)

Τεχνική Έκθεση