Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις  05  του μηνός  Μαΐου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου  με  θέματα:

 1. Εκλογή αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
 1. Έγκριση αιτημάτων  αναλήψεων υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης

 

 1. Επανεξέταση αιτήματος ‘’Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος’’ για την παραχώρηση  χρήσης τμήματος χερσαίας λιμενικής ζώνης Εμπορικού Λιμένα Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την προσωρινή τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (Α.Τ.Μ.), για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Λιμένα.
 1. Εξέταση αιτημάτων  Α1 ΥΑCHT TRADE CONSORTIOUM S.A.

 

 1. Έγκριση  δαπανών διαφόρων προμηθειών και εργασιών.

 

 1. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού   του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
 1. Έγκριση 16ης πιστοποίησης του έργου “Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης” αναδόχου εταιρείας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.
 1. Εξέταση της ένστασης της ανώνυμης εταιρείας “Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.”, αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης”, κατά της με αρ. πρωτ. ΤΔΟ/Φ.ΠΕΡ./841 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., περί χορήγησης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής   παροχής υπηρεσιών – προμηθειών εργασιών της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
 1. Ένσταση της ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ»
 1. Έγκριση  4ου λογαριασμού του έργου “Έργα απορρόφησης όμβριων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου” αναδόχου VAST MAKE IKE
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ράμπας ανελκύσεως σκαφών λιμένα Διαφανίου Καρπάθου» εργολαβίας VAST MAKE IKE

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ                                              

                                                                                                     

NO COMMENTS